กล่องรวม - ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » กล่องรวม
กล่องรวมแสงอาทิตย์คืออะไร?
วัตถุประสงค์ของก กล่องรวมพลังงานแสงอาทิตย์ คือการรวมเอาต์พุตจากสายพลังงานแสงอาทิตย์หลายสายเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้คนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่สำหรับการใช้ในที่พักอาศัยหรือในเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปแล้ว ตัวนำสายอักขระแต่ละตัวจะเชื่อมต่อกับขั้วของ a ฟิวส์และจากนั้น อินพุตที่หลอมรวมกันจะถูกนำมารวมกันบนตัวนำเส้นเดียว ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์แม้ว่าคำอธิบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกล่องรวมแบบพื้นฐาน แต่คุณลักษณะเพิ่มเติมสามารถรวมเข้าด้วยกันได้ตามความต้องการและความต้องการของสิ่งอำนวยความสะดวก

โดยทั่วไปแล้วกล่องรวมสัญญาณจะอยู่ระหว่างอินเวอร์เตอร์และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ และต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุดอย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ทำการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อตรวจหาและระบุตำแหน่งการรั่วไหลหรือการเชื่อมต่อที่หลวมก่อนที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่
 
ส่วนประกอบของกล่องรวม
อุปกรณ์ปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว:
Rapid Shutdown Device เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ช่วยให้สามารถถอดแผงโซลาร์เซลล์หรือแหล่งจ่ายไฟ DC อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินหรือการบำรุงรักษาRapid Shutdown Device ทำงานโดยขัดจังหวะการไหลของกระแสไฟตรงระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสสลับในกรณีฉุกเฉิน สามารถเปิดใช้งาน Rapid Shutdown Device ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ หยุดกระแสไฟและรับประกันความปลอดภัยของบุคลากร

เบรกเกอร์:
Circuit Breaker เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่จะตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจรเซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานโดยการตรวจจับการไหลของกระแสและตัดการทำงานของเบรกเกอร์หากกระแสไฟเกินความจุที่กำหนดของวงจรเบรกเกอร์วงจรมักใช้ในอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าและบุคลากรจากอันตรายจากไฟฟ้า

ฟิวส์:
ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่จะตัดวงจรไฟฟ้าในกรณีที่ไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจรฟิวส์ประกอบด้วยลวดเส้นเล็กที่หลอมละลายเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินความจุที่กำหนดของวงจร ทำให้วงจรขาดฟิวส์มักใช้ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำและป้องกันกระแสไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร

บัสบาร์:
บัสบาร์เป็นแถบหรือแถบโลหะที่นำกระแสไฟฟ้าระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าบัสบาร์ให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำเพื่อให้กระแสไหลและกระจายกระแสไปยังส่วนประกอบต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันบัสบาร์มักใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นวิธีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากกว่า

บริดจ์บาร์:
Bridge Bar เป็น Busbar ประเภทหนึ่งที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าสองชิ้นขึ้นไปแบบขนานBridge Bar ให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำสำหรับกระแสที่ไหลระหว่างส่วนประกอบต่างๆ และทำให้แน่ใจว่ามีการกระจายกระแสที่เท่ากันBridge Bars มักใช้ในระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนหลายชิ้นพร้อมกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่แนบมาคือตัวป้องกันที่ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกล่องหุ้มมักทำจากโลหะ พลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส และสามารถออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน NEMA (สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ) ต่างๆ สำหรับการป้องกันฝุ่น น้ำ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

แถบเทอร์มินัล:
Terminal Strip เป็นขั้วต่อไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ให้วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สะดวกและปลอดภัยแถบขั้วต่อประกอบด้วยชุดขั้วต่อสกรูที่สามารถใช้ต่อสายไฟเข้ากับส่วนประกอบได้แถบขั้วต่อมักใช้ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการต่อสายไฟ

DC ตัดการเชื่อมต่อ:
DC Disconnect คืออุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่จะตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์หรือแหล่งพลังงาน DC อื่นๆโดยทั่วไปแล้ว DC Disconnect จะอยู่ระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ และสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาหรือเหตุฉุกเฉินได้DC Disconnect ทำงานโดยขัดขวางการไหลของกระแส DC และป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าไปยังอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC:
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชากและไฟกระชากชั่วคราวอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC ทำงานโดยเปลี่ยนกระแสไฟกระชากลงกราวด์ เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
 
วิธีประเมินประสิทธิภาพของกล่องรวมที่ดี
กล่องรวมสัญญาณที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ซึ่งรวมเอาเอาต์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายตัวเข้าเป็นเอาต์พุต DC เดียวที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ได้

กล่องรวมประสิทธิภาพสูงควรเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

ความปลอดภัย: กล่องรวมสัญญาณควรมีการออกแบบที่แข็งแรงทนทานซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรและฟ้าผ่าควรมีความเหมาะสมด้วย สายดิน และกลไกป้องกันไฟกระชาก

ประสิทธิภาพ: กล่องรวมควรมีการสูญเสียพลังงานต่ำในระหว่างกระบวนการแปลง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงและกำลังขับสูงสุดนอกจากนี้ยังควรมีความจุกระแสไฟฟ้าสูงเพื่อรองรับพลังงานที่เกิดจากแผงควบคุมหลายแผง

ความน่าเชื่อถือ: กล่อง combiner ควรสร้างด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงที่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและรักษาประสิทธิภาพไว้ได้เมื่อเวลาผ่านไปรวมทั้งควรมีระบบการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องหรือประเด็นต่างๆ

ความง่ายในการติดตั้ง: กล่อง combiner ควรติดตั้งและกำหนดค่าได้ง่าย โดยมีการติดฉลากและไดอะแกรมการเดินสายที่ชัดเจนควรมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งในสถานที่ต่างๆ

ความยืดหยุ่น: กล่อง Combiner ควรปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าระบบที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกสำหรับฟิวส์และเบรกเกอร์ประเภทต่างๆ และความสามารถในการรองรับประเภทแผงและการกำหนดค่าต่างๆ

โดยรวมแล้ว กล่อง Combiner ที่ดีควรให้ประสิทธิภาพที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยืดหยุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังขับสูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 
จะติดตั้งกล่องรวมแสงอาทิตย์ของคุณเองได้อย่างไร?
การติดตั้งกล่องรวมพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องง่ายและควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างไรก็ตาม หากคุณเป็น DIYer ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบไฟฟ้า คุณอาจสามารถติดตั้งกล่องรวมแสงอาทิตย์ของคุณเองได้ด้วยเครื่องมือและความรู้ที่เหมาะสม

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปในการติดตั้งกล่องรวมแสงอาทิตย์ของคุณเอง:

เลือกตำแหน่ง: เลือกตำแหน่งสำหรับกล่องรวมของคุณที่ใกล้กับแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ และแผงไฟฟ้าหลักของคุณควรอยู่ในที่แห้ง มีร่มเงา และเข้าถึงการบำรุงรักษาได้ง่าย

ติดตั้งโครงยึด: ติดตั้งโครงยึดสำหรับกล่องรวมโดยใช้สกรูและพุกที่เหมาะสมกับพื้นผิวที่คุณกำลังติดตั้ง

เดินท่อ: เดินท่อจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังตำแหน่งกล่องรวมท่อร้อยสายควรมีขนาดที่เหมาะสมและติดตั้งตามรหัสท้องถิ่น

ต่อสายไฟ: ต่อสายไฟจากแผงโซลาร์แต่ละแผงเข้ากับขั้วต่อที่เหมาะสมในกล่องรวม

ติดตั้งฟิวส์: ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมในกล่องรวมเพื่อป้องกันกระแสไฟเกิน

เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์: ต่อสายเอาต์พุตจากกล่องรวมเข้ากับขั้วอินพุตของอินเวอร์เตอร์

เชื่อมต่อกับแผงไฟฟ้าหลัก: เชื่อมต่อสายไฟขาออกจากอินเวอร์เตอร์เข้ากับแผงไฟฟ้าหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามรหัสและข้อบังคับท้องถิ่น

ทดสอบและใช้งาน: ทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องและทดสอบการใช้งาน

โปรดทราบว่าขั้นตอนเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไปเท่านั้น และกระบวนการเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบและข้อบังคับท้องถิ่นของคุณขอแนะนำให้ปรึกษากับช่างไฟฟ้าหรือผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีใบอนุญาตเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ากล่อง Combiner ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามรหัสและข้อบังคับในท้องถิ่น

 
เคล็ดลับในการบำรุงรักษากล่องรวมพลังแสงอาทิตย์ของคุณ
การบำรุงรักษากล่องรวมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยคุณในการบำรุงรักษากล่องรวมแสงอาทิตย์ของคุณ:

การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำ: ตรวจสอบกล่องรวมของคุณเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอที่มองเห็นได้ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสายไฟ ขั้วต่อ ฟิวส์ และตัวกล่อง

รักษาความสะอาด: รักษากล่องรวมของคุณให้สะอาดและปราศจากเศษหรือฝุ่นใช้แปรงหรือผ้านุ่มๆ ขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษผงที่อาจสะสมอยู่ในกล่องหรือส่วนประกอบภายใน

ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวม: ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายในกล่องรวมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นและแน่นหนาการเชื่อมต่อที่หลวมอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ทดสอบฟิวส์: ทดสอบฟิวส์ภายในกล่องรวมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อระบบของคุณ

ตรวจสอบตัวเครื่อง: ตรวจสอบตัวเครื่องเพื่อหารอยร้าว การรั่วไหล หรือความเสียหายใดๆเปลี่ยนกล่องหุ้มทันทีหากได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหรือความชื้นเข้าไปในกล่องและทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย

ระบายอากาศ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องรวมมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความร้อนสะสมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอากาศไหลผ่านกล่องเพียงพอเพื่อกระจายความร้อนส่วนเกิน

ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ผลิต: ปฏิบัติตามแนวทางของผู้ผลิตในการบำรุงรักษาและการบริการซึ่งรวมถึงการทำความสะอาด การหล่อลื่น หรือการเปลี่ยนส่วนประกอบที่แนะนำ

เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถช่วยบำรุงรักษากล่องรวมพลังงานแสงอาทิตย์และมั่นใจได้ว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโปรดทราบว่าหากคุณไม่มั่นใจในการบำรุงรักษากล่องรวมสัญญาณของคุณ ขอแนะนำให้จ้างช่างไฟฟ้าหรือผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีใบอนุญาตเพื่อทำการบำรุงรักษาให้คุณเสมอ