สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » เกี่ยวกับเรา » บล็อก
บล็อก
Rapid shutdown Device คืออะไร การปิดอย่างรวดเร็วเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่กำหนดโดย National Electrical Code (NEC) สำหรับระบบแผงโซลาร์เซลล์การปิดอย่างรวดเร็วถูกเขียนลงใน NEC ตามที่สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) กำหนดเราหวังว่าอันตรายจากไฟไหม้จะไม่เกิดขึ้น แต่ถ้า