บ้าน » ข่าวเก่า » การสนับสนุนทางเทคนิค » สถานการณ์ใดบ้างที่ต้องเปลี่ยนโมดูลควบคุมหลัก

สถานการณ์ใดบ้างที่ต้องเปลี่ยนโมดูลควบคุมหลัก

สอบถาม

(1) โมดูลตัวควบคุมหลักมีหน้าจอสีดำเมื่อมัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่าง PV + และ PV-> 400v จำเป็นต้องเปลี่ยนโมดูลควบคุมหลัก

(2) ไม่สามารถดูข้อมูลของกล่อง combiner ในพื้นหลังได้ และการตั้งค่า (อัตราบอด พาริตี้ แอดเดรส) ของโมดูลการตรวจสอบนั้นถูกต้อง

(3) ถอดสายสื่อสาร RS485 ของขั้ว AB ของโมดูลคอนโทรลเลอร์ และวัดแรงดัน DC ระหว่างขั้ว AB น้อยกว่า 2v คุณต้องเปลี่ยนโมดูลควบคุมหลัก