บ้าน » ข่าวเก่า » การสนับสนุนทางเทคนิค » วิธีเปลี่ยนโมดูลควบคุมหลัก

วิธีเปลี่ยนโมดูลควบคุมหลัก

สอบถาม

1

หมายเหตุ: ทำงานตามลำดับ ห้ามใช้งาน (2) ก่อนแล้วจึง (1) มิฉะนั้นจะเกิดส่วนโค้ง
1ตัดการเชื่อมต่อ เบรกเกอร์;

2ดึงฟิวส์บวกและลบทั้งหมดออก
3การวัดมัลติมิเตอร์ยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างโมดูล PV + และ PV- คือ 0v

4แสดงเครื่องหมายการเดินสายทั้งหมดของโมดูลโฮสต์ และถ่ายภาพ หรือบันทึกการเดินสายขั้วต่อ

สอดคล้องกับเครื่องหมายสายไฟ ทำตามสายไฟเดิม และติดตั้งใหม่หลังจากถอดชิ้นส่วน

5ไขควงปากแบนปลดหัวเข็มขัดลงและถอดโมดูลโฮสต์ออก

1642750455(1)