วิธีการเชื่อมต่อ 'FG'

สอบถาม

(1) ต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อ 'FG'
(2) ขันขั้วต่อ 'FG' ให้แน่นขณะเดินสาย;
(3) ที่อีกด้านหนึ่งของสายดิน ให้ต่อเข้ากับกล่องสายดินของกล่องรวมสายดินยิ่งสั้นยิ่งดี
(4) วิธีการต่อสายดินแสดงดังรูปต่อไปนี้

1642748177(1)

บันทึก: ปัญหาทั่วไปคือ: ไม่ได้ต่อสายดิน, สายดินต่อไม่ถูกต้อง, สายดินไม่ได้ต่อเข้ากับสายดินของกล่องรวมสัญญาณ หรือตัวกล่องรวมสัญญาณไม่ได้ต่อสายดิน;
หากต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดินไม่ถูกต้อง การสื่อสารล้มเหลว การกระเซ็น และความเสียหายจากฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นในโมดูลหลัก