บ้าน » ข่าวเก่า » การสนับสนุนทางเทคนิค » วิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิลบนเซ็นเซอร์ Hall

วิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิลบนเซ็นเซอร์ Hall

สอบถาม

1ส่วนสีแดงของเส้นอยู่ในทิศทางเดียวกับกล่องสีขาวเล็กๆ บนเซ็นเซอร์ Hall

2วิธีการต่อสายตามที่แสดงด้านล่าง

1642745069(1)

บันทึก: ปัญหาทั่วไป ได้แก่ การเสียบสาย การเชื่อมต่อสายไม่ดี หากเชื่อมต่อสายเคเบิลไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดหน้าจอสแปลช เซ็นเซอร์ร้อน โมดูลโฮสต์ไม่สามารถเริ่มทำงาน ไม่มีการแสดงช่อง และไม่มีการแสดงช่องปัจจุบัน