บ้าน » ข่าวเก่า » การสนับสนุนทางเทคนิค » วิธีการเชื่อมต่อสายสื่อสาร 485

วิธีการเชื่อมต่อสายสื่อสาร 485

สอบถาม

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสาร 485 เข้ากับขั้วต่อ 'A, B' ของโมดูลโฮสต์ ดังที่แสดงด้านล่าง:

1642743614(1)


2. เชื่อมต่อสายป้องกันการสื่อสาร 485 ระหว่างกล่อง Combiner ตามภาพต่อไปนี้: หมายเหตุ: สายชีลด์ภายในกล่องรวมไม่สามารถต่อลงดินได้!

1642744442(1)


3. หลังจากระงับสายชีลด์ของกล่อง combiner ทั้งหมดเป็นชุด ให้ต่อสายดินจุดเดียวที่เครื่องจัดการการสื่อสาร ดังแสดงในรูปต่อไปนี้:

1642743652(1)