บ้าน » ข่าวเก่า » การสนับสนุนทางเทคนิค » พิจารณาว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน Hall ใด

พิจารณาว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน Hall ใด

สอบถาม

ภาพที่ 1 24 ช่อง แต่มุมซ้ายบนของโมดูลแสดงเป็น 0

จะตัดสินได้อย่างไรว่า Hall ใดมีข้อบกพร่องวิธีการคือใส่

เคเบิลเข้าแต่ละ Hall แยกจากกัน ควรแสดงอันที่ถูกต้อง

4 อันที่ไม่ถูกต้องจะแสดง 0 แทนที่ Hall ด้วย 0


ภาพที่ 2 ดังรูปด้านบนนี้ สมมุติว่า 5-8 ช่อง

เป็นค่าลบ ฉันต้องการเปลี่ยน Hall ที่สอง ดังนั้นทำอย่างไร

กำหนดว่าอันไหนคือฮอลที่สอง?
วิธีการคือ: ห้องโถงแรกที่เชื่อมต่อสายเคเบิล

คือช่อง 1-4 ว่าสายอยู่ซ้ายหรือขวา。